Pozvánka na šachový turnaj

NOVOROČNÝ ŠACHOVÝ TURNAJ

 

Pri príležitosti 24.výročia vzniku Slovenskej republiky  mesto Banská Bystrica, CVČ  Banská Bystrica, ŠK pri MO Matice Slovenskej   Banská Bystrica,   ŠK  JUNIOR pri CVČ Banská Bystrica MOMS a SŠ B.Bystrica usporiadajú  dňa  8.1.2017  v nedeľu   XXI. ročník Novoročného šachového turnaja.

Miesto:              Banská Bystrica , Spojená škola  Kremnička 10 (konečná liniek 2,3 )                

Čestný garant podujatia:      JUDr. Jana Laššáková, poslankyňa   NR SR 

Organizačná rada:                I.Kovačovič, L Topoľský,  R.Vrbovský,  M.Ponický,  D. Cibulková,  Z.Gregor , P.Spišiak,                                                         L.Salomons, V. Haring,                                                            

Systém hry:                Švajčiarsky systém  2x15 minút na 9 kôl  pravidlá FIDE  pre bleskový šach.                                                                          

Program:       8 00 - 8 50                  PREZENTÁCIA

                            8 50 - 9 00                  OTVORENIE

                            9 05 - 15 00                1.kolo  -  9.kolo 

           15.00-16 00                VYHODNOTENIE TURNAJA

Ceny:         Finančné  pre  1. (100€ ) - 6. miesto a do 10. – vecné,  diáre,  kalendáre 2017 a knihy.  Celkový cenový fond               v hodnote  400 EUR ( z toho finančné min. 200 € resp. podľa počtu účastníkov)  Poháre podpredsedníčky  NR SR,  primátora mesta BB a predsedu MOMS  a vecné ceny pre žiakov CH a D 8, 11, 14  a CH a D 18 rokov 1.-3 miesto. Vecné ceny  pre  ženy a seniorov (1.-3.miesto)

 

Vklad:       5 EUR    ( účastníci predchádzajúcich ročníkov  zľava 20% t.j. 4 EUR)

                     3 EUR     seniori  t.j. nad 60r (nar. 1957 a st.)  mládež do 20 r.  ( nar. 1997 a ml.)

                  Hráči neprihlásení v uvedenom termíne príplatok 1 EUR.          

Poznámka:  Občerstvenie – párky, nápoje  bude formou bufetu zabezpečené v hracej budove.

Prihlášky:  do 6.1.2017  telefon. resp. elektronicky  na Zdenek Gregor  Bernolákova 18, B.Bystrica T: M:0907/821801   E Mail:    gregor@chess.skzdenekgregorbb@gmail.com

 

Judr. Jana Laššaková, poslankyňa NR SR , garant podujatia          Zdenek Gregor, hlavný organizátor