Exhibičný šachový zápas splnomocnenca vlády

    

     V stredu 22.6 sa na CVČ Havranské odohral exhibičný šachový zápas splnomocnenca vlády pre rómske komunity Ábela Ravasza s talentovanými rómskymi deťmi zo šachového klubu Hrochotskí jazdci. Ešte pred nezvyčajným duelom splnomocnenec priznal, že "šachové figúrky mu nie sú celkom cudzie a rád si zmeria sily so šikovnými deťmi". Výzvu prijal a rozdal si to s 5-členým družstvom mladých hráčov, ktorí trénujú pri Šachovom klube Junior Banská Bystrica. Deti začal trénovať Milan Berko v komunitnom centre v obci Hrochoť. Neskôr začali trénovať aj priamo v Banskej Bystrici pod vedením člena Výkonného výboru Slovenského šachového zväzu Zdeňka Gregora, kde sa medzi ostatnú mládež pri tejto inteligentnej hre poľahky zaradili.

Súbežne sa hrala aj simultánka prezidenta šachového zväzu Františka Jablonického proti piatim talentovaným šachistom z klubu Junior Banská Bystrica.

Obidva exhibičné zápasy skončili v prospech detí.Deti vyhrali 3:2.

Prezident Slovenského šachového zväzu František Jablonický pritom upriamil pozornosť na rozbiehajúce sa aktivity zväzu pri vzdelávaní a výchove mládeže pomocou šachu na školách:V projekte Matematicko-didaktických hier vyučujeme matematiku pomocou šachu. Jeho cieľom nie je výchova šachistov, ale výchova mladých šikovných spoločensky úspešných ľudí, tj. prínos šachu pre vzdelanie. S výučbou sa začína už od prváčikov a vyučovanie prebieha formou hry, kde si deti ani len neuvedomujú, že spoznávajú zákonitosti matematiky. Projekt zaznamenal v zahraničí zdokumentované výrazné úspechy v oblasti celkového prospechu, výchovy, dochádzky a mnohých iných pozitívach medzi iným v sociálnej, ale i zdravotnej oblasti. Od septembra tohto roku sa do projektu zapojí už okolo desiatky slovenských škôl. Medzi nimi je aj viacero tried s deťmi z rómskych komunít. Práca s nimi je veľkou výzvou projektu, pociťujeme tiež veľkú potrebu priložiť ruku k dielu v dnešných časoch a spolupracujeme na nej s viacerými európskymi partnermi. Deti z klubu Hrochotských Jazdcov sú krásnym príkladom prekonávania bariér a predsudkov v hre, v ktorej je náročná na využívanie rozumových schopností bez ohľadu na akékoľvek rozdielnosti.“